CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
0913 639 010 Email: hongsonpham65@gmail.com
Follow us:
Hotline: 0913 639 010
KỶ NIỆM 13 NĂM THÀNH LẬP CÔNG TY

Hành trình 13 NĂM VỮNG BƯỚC VƯƠN XA là cả 1 hành trình DÀI nhiều THÁCH THỨC ! Nhưng không hề chùn chân trước những khó khăn, thử thách ấy. Bởi chúng tôi có 1 vị THUYỀN TRƯỞNG đầy kinh nghiệm, giàu tình cảm và đồng hành cùng vị ấy là cả 1 tập thể các anh em với tinh thần trách nhiệm và nhiệt huyết ! Để 13 NĂM LÀ CẢ 1 HÀNH TRÌNH GẮN BÓ YÊU THƯƠNG đưa THƯƠNG HIỆU AN TOÀN VÌ SỨC KHỎE CỘNG ĐỒNG bay xa và cao hơn nữa!  (Chị Hứa Hồng Thi - Nhân viên công ty) 

                                             

 

Bài viết khác