CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC

CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KHOA HỌC CÔNG NGHỆ MỸ ÚC
0913 639 010 Email: hongsonpham65@gmail.com
Follow us:
Hotline: 0913 639 010
QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THUYẾT MINH QUY TRÌNH SẢN XUẤT TƯƠNG ỚT

B1: Đun nước đến 85-90oC

B2: Cho bột Emflo TV 100 vào (vừa cho vừa khuấy) cho phụ gia Phần 1 vào, sau đó khuấy cho tới khi hồ hóa ->

B3: Tắt lửa cho phụ gia Phần 2 vào và khuấy đều tầm 5 phút nữa